Клініко-діагностична лабораторія

Завідуюча лабораторією

ТОРЧИНСЬКА Майа Олександрівна 

(044) 497-13-38

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ, що виконуються КДЛ КМКЛ № 6

Гематологічні дослідження :

 

* Підрахунок кількості лейкоцитів;

* Підрахунок кількості еритроцитів;

* Підрахунок кількості тромбоцитів;

* Визачення концентрації гемоглобіну;

* Розрахунок кольорового показника;

* Розрахунок гематокриту;

* Підрахунок лейкоцитарної формули;

* Визначення ШОЕ;

* Дослідження крові на наявність малярійних плазмодіїв;

* Виявлення LЕ-клітин.

 

Загальноклінічні дослідження :

 

* Загальний аналіз сечі (фізичні властивості, питома вага, реакція, визначення білку, мікроскопія осаду);

* Визначення цукру в сечі;

* Визначення кетонових тіл в сечі;

* Визначення уробіліну в сечі;

* Визначення жовчних пігментів в сечі;

* Підрахунок кількості форменних елементів сечі за Нечипоренком;

* Дослідження сечі за Зимницьким;

* Дуоденальний вміст (фізичні властивості, мікроскопія);

* Виявлення яєць гельмінтів в калі;

* Виявлення скритої крові в калі;

* Дослідження харкотиння на КСП;

* Мікроскопія виділень сечо-статевих органів;

* Рідини із серозних порожнин, кист (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду);

* Дослідження ліквору (фізичні властивості, білок, глюкоза, реакція Панді, хлориди, визначення цирозу).

 

Біохімічні дослідження :

 

* Загальний білок;

* Аланінамінотрансфераза;

* спартатамінотрансфераза;

* α-амілаза;

* Лужна фосфатаза;

* Холестерин;

* β-ліпопротеїди;

* Тимолова проба;

* Білірубін (загальний, прямий, непрямий);

* Глюкоза;

* Сечовина;

* Креатинін;

* Електроліти (калій, натрій, хлор);

* Сечова кислота;

 

Коагулограма:

 

o Протромбіновий індекс;

o Час рекальцифікації плазми;

o Фібриноген;

o Етаноловий тест;

o β-нафтоловий тест;

 

Серологічні дослідження :

 

* Визначення групи крові;

* Визначення резус-фактору;

* Визначення ревматоїдного фактору;

* Визначення С-реактивного білку;

* Виявлення HBs-Ag;

* Визначення антистрептолізину-О.

 

Бактеріологічні дослідження :

 

* Кал :

* Дисбактеріоз;

* Кишкові інфекції;

* Холера;

* Ієрсиніоз.

 

Кров :

 

* На стерильність;

* На гемокультуру

 

.Клінічний матеріал :

 

* виділення зі статевих органів,

* виділення відкритих інфікованих ран,

* виділення з очей, вух;

* сеча,

* дуоденальний вміст,

* ліквор,

* рідини із серозних порожнин;

* мокротиння;

* Дифтерія;

 

Санітарно-бактеріологічні дослідження :

 

* Носійництво патогенного стафілококу;

* Змиви з об’єктів зовнішнього середовища;

* Повітря;

* Хірургічний матеріал

 

Серед різноманітної матеріально технічної бази лабораторії виділимо:

 

1.Біохімічні аналізатори напівавтоматичні (фотометри програмовані)

* Photometer 4010, Boehringer Mannheim, Німеччина

* РМ 2111, Солар, Білорусь

* ВА-88, Mindrai, Китай

2.Фотометри

* КФК-3, Загорський з-д, Росія

* КФК-2, Загорський з-д, Росія

* КФК-2 МП, Загорський з-д, Росія

3.Аналізатори для визначення електролітів

* EasyLyte Plus, Medica, США

4.Аналізатори кислотно-лужного стану

* EasyBlood Gas, Medica, США

5.Гемокоагулометри

* 2120, Солар, Білорусь

6.Дозатори

а) одноканальні з перемінним об’ємом

0,2 – 2 мкл, Термолабсістемс, Росія

1 – 5 мл, Термолабсістемс, Росія

б) фіксованого об’єму

50 мкл, 100 мкл, 200 мкл Термолабсістемс, Росія

7.Мікроскопи

а) бінокулярні

* Leica Microsystems, Німеччина

* Olympus CX21FS1, Японія

б) монокулярні

* «Биолам», ЛОМО, Росія

* «Биолам Р-11», ЛОМО, Росія

* МБР, ЛОМО, Росія

* «Микмед-1», ЛОМО, Росія

* МБС – 10, ЛОМО, Росія

  1. Центрифуги

* ОПН-3, «Дастан», Киргизстан

* ЦЛУ – 1, «Орбита»

9.Ваги лабораторні

* Ваги технічні ВТ-200, Т-1000,

10.Термостати

* ТС, ТС-80-М2,ТС-80-М3, Україна

11.Сухожарові шафи

* ГП-20, ГП-40, ГП-80, «Медапарат», Україна

* ШСС-80, Росія

12.Автоклави

* ГК-100-3М, Росія

13Аквадистилятори

* Д-4-0-2* Д-28 * Д-4-2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *